Uslovi korišćenja

Datum poslednje promene: 20.11.2019
Prijvaljivanjem na Kupiša nalog i korišćenjem bilo koje od usluga platforme Kupiša prihvatate sledeće uslove korišćenja. Molimo Vas da se upoznate sa pravilima i uslovima korišćenja.


Opšti uslovi

Slažete se da ste pročitali i razumeli kao i da prihvatate da ćete se pridržavati navedenih uslova korišćenja.

Kako bi ste pristupili i koristili Kupiša platformu i usluge potrebnoje da budete registrovani zadavanjem Vašeg imena i validne email adrese. Kupiša može odbiti ili izbrisati postojeći kreirani profil iz bilo kog razloga ukoliko za to bude bilo potrebe.

Usluge nisu dostupne licima mlađim od 18 godina. Ako ne ispunjavate uslove, ne koristite usluge.


Ograničenja i odgovornosti

Licenca

Kupiša ima intelektualno vlasništvo nad celokupnim softverom i mi smo jedini vlasnik svih prava, svojine i interesa. Zadrđavamo sva prava koja nisu data prema ovim uslovima.

Informacije o korisniku

Kupišta može koristiti podatke o korisniku kako bi personalizovao celu platformu korisniku, poboljšavao funkcionalnost i usluge koje Kupiša obezbeđuje.

Zloupotreba

Nije dozvoljeno:

  • Direktnor ili indirektno kopiraje ili menjanje izvornog koda, otkrivanje koda, strukture i algoritma.
  • Dolzovliti drugima da koriste usluge, sofrver ili sadržaj koristeći vaše informacije o korisničkom nalogu.
  • Neovlašćeno pristupanje bazi podataka i sadržaju.
  • Deljenje nezakonitog materijala koji je preteći, uvredljiv, vulgaran, bezobrazan, narušava nečiju privatnost ili obiluje mržnjom.

Odgovornost za podatke

Korisnik je odgovoran za podatke i sadržaj na svojoj internet prodavnici. Korisnik ima mogućnost izvoza podataka iz baze podataka u cilju čuvanja podataka. Ukoliko dodje do brisanja ili gubitka podataka Kupiša će pružiti podršku Korisniku u cilju povraćaja podataka iz zadnjeg backupa.


Prestanak ugovora

Korisnik može da prekine ovaj Ugovor u bilo koje vreme,sa pismenim obaveštenjem na mail podrsla@kupisa.com. Korisnik je dužan da isplati sva zaostala dugovanja.

Kupiša može prekinuti ovaj Ugovor u bilo koje vreme ukoliko doće do narušavanja istog.


Rešenje spora

Ako neko podnosi tužbu protiv nas u vezi sa Vašim postupcima, sadržajem ili informacijama koje se nalaze na Vašoj internet prodavnici, Vi ćete nas obeštetiti i nadoknaditi štetu. Takođe nas nećete teretiti za bilo kakav oblik štete, niti nas držati odgovornim za troškove bilo koje vrste (uključujući razumne pravne troškove) koje se odnose na takav zahtev.


Izmena

Kupiša zadržava pravo izmene gore navedenih uslova koji važe za softver ili uslugu koje postaju važeće objavom u ovim uslovima i na ovoj strani uključujući i promenu cena paketa. Treba redovno da proveravate ove uslove. Objavljivaćemo obaveštenja o izmenama u ovim uslovima na ovoj strani. Nastavkom upotrebe ili pristupanja uslugama ili softveru nakon što promene stupe na snagu, vi se slažete sa novim uslovima.

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva Kupiša koristi kolačiće (cookies). Više informacije možete naći u našoj politici privatnosti.